Konu Araçları | Seçenekler: | Gösterim Stili
Tarih
09/08/2011 13:37
Konu Sahibi
TheWayEnd
Yorumlar
13
Okunma
7215
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

Derecelendirme: 0/5 - 0 oy

TheWayEnd

Aktif Üye
Kullanici Avatari
Aktif Üye
79
20/06/2011
24
Bursa
Ofis 2003
12/10/2015,08:11
Evet arkadaşlar kendi kodlamış olduğum Vb.Net programlarımı kodlarıyla birlikte sizlere bu konu altında paylaşacağım.
Derslerimiz Görsel ve Metin şeklinde devam edecektir.

Proje 1 : TheWayEnd FaLMatik


resim

Visual Basic Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Public Class Form1
	Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 TextBox2.Visible = False
 WebBrowser1.Visible = False
	End Sub
	Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton1.CheckedChanged
 WebBrowser1.Navigate("http://www.muneccim.com/gunluk_fal/bugun.asp?burc=1")
	End Sub

	Private Sub WebBrowser1_DocumentCompleted(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserDocumentCompletedEventArgs) Handles WebBrowser1.DocumentCompleted
 TextBox2.Text = WebBrowser1.DocumentText
 Dim ara, aranan As String
 Dim ilk, son, deg1
 ara = TextBox2.Text
 deg1 = deg1 & ara
 aranan = "<strong><big>"
 ilk = InStr(1, deg1, aranan) + Len(aranan)
 If ilk <> Len(aranan) Then
 son = InStr(ilk, deg1, "<br>") - ilk
 TextBox1.Text = (Mid(deg1, ilk, son))
 End If
	End Sub

	Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton2.CheckedChanged
 WebBrowser1.Navigate("http://www.muneccim.com/gunluk_fal/bugun.asp?burc=2")
	End Sub

	Private Sub RadioButton3_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton3.CheckedChanged
 WebBrowser1.Navigate("http://www.muneccim.com/gunluk_fal/bugun.asp?burc=3")
	End Sub

	Private Sub RadioButton4_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton4.CheckedChanged
 WebBrowser1.Navigate("http://www.muneccim.com/gunluk_fal/bugun.asp?burc=4")
	End Sub

	Private Sub RadioButton5_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton5.CheckedChanged
 WebBrowser1.Navigate("http://www.muneccim.com/gunluk_fal/bugun.asp?burc=5")
	End Sub

	Private Sub RadioButton6_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton6.CheckedChanged
 WebBrowser1.Navigate("http://www.muneccim.com/gunluk_fal/bugun.asp?burc=6")
	End Sub

	Private Sub RadioButton7_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton7.CheckedChanged
 WebBrowser1.Navigate("http://www.muneccim.com/gunluk_fal/bugun.asp?burc=7")
	End Sub

	Private Sub RadioButton8_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton8.CheckedChanged
 WebBrowser1.Navigate("http://www.muneccim.com/gunluk_fal/bugun.asp?burc=8")
	End Sub

	Private Sub RadioButton9_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton9.CheckedChanged
 WebBrowser1.Navigate("http://www.muneccim.com/gunluk_fal/bugun.asp?burc=9")
	End Sub

	Private Sub RadioButton10_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton10.CheckedChanged
 WebBrowser1.Navigate("http://www.muneccim.com/gunluk_fal/bugun.asp?burc=10")
	End Sub

	Private Sub RadioButton11_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton11.CheckedChanged
 WebBrowser1.Navigate("http://www.muneccim.com/gunluk_fal/bugun.asp?burc=11")
	End Sub

	Private Sub RadioButton12_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton12.CheckedChanged
 WebBrowser1.Navigate("http://www.muneccim.com/gunluk_fal/bugun.asp?burc=12")
	End Sub

	Private Sub Label2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label2.Click
 Shell("explorer.exe https://www.accesstr.net")
	End Sub
End Class


Kod:
Program İçin Gerekli Eklentiler

1- 12 Ad. radiobutton
2- webbrowser
3- 2 Adet TextBoxProje 2 : TheWayEnd İcon Bulucu V1.0

resim

Visual Basic Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
Imports System.Drawing.Imaging
Public Class Form1
	Inherits System.Windows.Forms.Form
	Dim w As IO.StreamWriter
	Dim r As IO.StreamReader
	Private WithEvents web As New WebBrowser
	Dim i As Integer = 0
	Dim clients As New System.Net.WebClient
	Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 Dim arama As String
 arama = TextBox1.Text
 web.Navigate("http://www.iconarchive.com/search?q=" + arama)
 Label13.Visible = True
 Label13.Text = ("Panik Yapmayın Yükleniyor....")
	End Sub
	Private Sub web_DocumentCompleted(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserDocumentCompletedEventArgs) Handles web.DocumentCompleted
 On Error Resume Next
 ListBox1.Items.Clear()
 Dim resim As HtmlElement
 Dim icerik As HtmlElementCollection = web.Document.GetElementsByTagName("img")
 For Each resim In icerik
 ListBox1.Items.Add(resim.GetAttribute("src"))
 Next
 ListBox1.Items.Remove("http://www.iconarchive.com/static/images/ia/logo/logo.png")
 Dim oku As System.IO.Stream = clients.OpenRead(ListBox1.Items(i))
 PictureBox1.Image = System.Drawing.Image.FromStream(oku)
 i += 1
 Dim okul As System.IO.Stream = clients.OpenRead(ListBox1.Items(i))
 PictureBox2.Image = System.Drawing.Image.FromStream(okul)
 i += 1
 Dim okul3 As System.IO.Stream = clients.OpenRead(ListBox1.Items(i))
 PictureBox3.Image = System.Drawing.Image.FromStream(okul3)
 i += 1
 Dim okul2 As System.IO.Stream = clients.OpenRead(ListBox1.Items(i))
 PictureBox4.Image = System.Drawing.Image.FromStream(okul2)
 i += 1
 Dim okul1 As System.IO.Stream = clients.OpenRead(ListBox1.Items(i))
 PictureBox5.Image = System.Drawing.Image.FromStream(okul1)
 i += 1
 Dim okul14 As System.IO.Stream = clients.OpenRead(ListBox1.Items(i))
 PictureBox6.Image = System.Drawing.Image.FromStream(okul14)
 i += 1
 Dim okul13 As System.IO.Stream = clients.OpenRead(ListBox1.Items(i))
 PictureBox7.Image = System.Drawing.Image.FromStream(okul13)
 i += 1
 Dim okul122 As System.IO.Stream = clients.OpenRead(ListBox1.Items(i))
 PictureBox8.Image = System.Drawing.Image.FromStream(okul122)
 i += 1
 Dim okul12 As System.IO.Stream = clients.OpenRead(ListBox1.Items(i))
 PictureBox9.Image = System.Drawing.Image.FromStream(okul12)
 i += 1
 Dim okul111 As System.IO.Stream = clients.OpenRead(ListBox1.Items(i))
 PictureBox10.Image = System.Drawing.Image.FromStream(okul111)
 i += 1
 Label13.Text = ("Yüklendi...")
	End Sub
	Private Sub Form1_FormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 MsgBox("Diğer Programlar İçin https://www.accesstr.net/ takip edin.", vbInformation)
	End Sub
	Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 TextBox2.Visible = False
 Label13.Visible = False
 MsgBox("Program Gereksiz Resimleri Ayıkladığından İnternet Hızına Göre Çalışmaktadır.Panik Yapmayım:))", vbInformation)
	End Sub
	Private Sub PictureBox1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox1.Click
 Dim dosya As String
 SaveFileDialog1.Filter = "İcon Files (*.png)|*.png|All Files (*.*)|*.*"
 If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
 dosya = SaveFileDialog1.FileName()
 PictureBox1.Image.Save(dosya)
 End If
	End Sub
	Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
 TextBox1.Text = ""
 PictureBox1.Image = Nothing
 PictureBox2.Image = Nothing
 PictureBox3.Image = Nothing
 PictureBox4.Image = Nothing
 PictureBox5.Image = Nothing
 PictureBox6.Image = Nothing
 PictureBox7.Image = Nothing
 PictureBox8.Image = Nothing
 PictureBox9.Image = Nothing
 PictureBox10.Image = Nothing
	End Sub
	Private Sub PictureBox2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox2.Click
 Dim dosya As String
 SaveFileDialog1.Filter = "İcon Files (*.png)|*.png|All Files (*.*)|*.*"
 If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
 dosya = SaveFileDialog1.FileName()
 PictureBox2.Image.Save(dosya)
 End If
	End Sub
	Private Sub PictureBox3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox3.Click
 Dim dosya As String
 SaveFileDialog1.Filter = "İcon Files (*.png)|*.png|All Files (*.*)|*.*"
 If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
 dosya = SaveFileDialog1.FileName()
 PictureBox3.Image.Save(dosya)
 End If
	End Sub
	Private Sub PictureBox4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox4.Click
 Dim dosya As String
 SaveFileDialog1.Filter = "İcon Files (*.png)|*.png|All Files (*.*)|*.*"
 If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
 dosya = SaveFileDialog1.FileName()
 PictureBox4.Image.Save(dosya)
 End If
	End Sub
	Private Sub PictureBox5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox5.Click
 Dim dosya As String
 SaveFileDialog1.Filter = "İcon Files (*.png)|*.png|All Files (*.*)|*.*"
 If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
 dosya = SaveFileDialog1.FileName()
 PictureBox5.Image.Save(dosya)
 End If
	End Sub
	Private Sub PictureBox6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox6.Click
 Dim dosya As String
 SaveFileDialog1.Filter = "İcon Files (*.png)|*.png|All Files (*.*)|*.*"
 If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
 dosya = SaveFileDialog1.FileName()
 PictureBox6.Image.Save(dosya)
 End If
	End Sub
	Private Sub PictureBox7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox7.Click
 Dim dosya As String
 SaveFileDialog1.Filter = "İcon Files (*.png)|*.png|All Files (*.*)|*.*"
 If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
 dosya = SaveFileDialog1.FileName()
 PictureBox7.Image.Save(dosya)
 End If
	End Sub
	Private Sub PictureBox8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox8.Click
 Dim dosya As String
 SaveFileDialog1.Filter = "İcon Files (*.png)|*.png|All Files (*.*)|*.*"
 If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
 dosya = SaveFileDialog1.FileName()
 PictureBox8.Image.Save(dosya)
 End If
	End Sub
	Private Sub PictureBox9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox9.Click
 Dim dosya As String
 SaveFileDialog1.Filter = "İcon Files (*.png)|*.png|All Files (*.*)|*.*"
 If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
 dosya = SaveFileDialog1.FileName()
 PictureBox9.Image.Save(dosya)
 End If
	End Sub
	Private Sub PictureBox10_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox10.Click
 Dim dosya As String
 SaveFileDialog1.Filter = "İcon Files (*.png)|*.png|All Files (*.*)|*.*"
 If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
 dosya = SaveFileDialog1.FileName()
 PictureBox10.Image.Save(dosya)
 End If
	End Sub
	Private Sub Label5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label5.Click
 Dim arama As String
 arama = TextBox1.Text
 web.Navigate("http://www.iconarchive.com/search?q=" + arama)
 Label13.Text = ("Panik Yapmayın Yükleniyor....")
	End Sub
	Private Sub Label6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label6.Click
 Dim arama As String
 arama = TextBox1.Text
 web.Navigate("http://www.iconarchive.com/search?q=" + arama + "&page=2")
 Label13.Text = ("Panik Yapmayın Yükleniyor....")
	End Sub
	Private Sub Label7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label7.Click
 Dim arama As String
 arama = TextBox1.Text
 web.Navigate("http://www.iconarchive.com/search?q=" + arama + "&page=2")
 Label13.Text = ("Panik Yapmayın Yükleniyor....")
	End Sub
	Private Sub Label8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label8.Click
 Dim arama As String
 arama = TextBox1.Text
 web.Navigate("http://www.iconarchive.com/search?q=" + arama + "&page=3")
 Label13.Text = ("Panik Yapmayın Yükleniyor....")
	End Sub
	Private Sub Label9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label9.Click
 Dim arama As String
 arama = TextBox1.Text
 web.Navigate("http://www.iconarchive.com/search?q=" + arama + "&page=3")
 Label13.Text = ("Panik Yapmayın Yükleniyor....")
	End Sub
	Private Sub Label10_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label10.Click
 Dim arama As String
 arama = TextBox1.Text
 web.Navigate("http://www.iconarchive.com/search?q=" + arama + "&page=4")
 Label13.Text = ("Panik Yapmayın Yükleniyor....")
	End Sub
	Private Sub Label11_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label11.Click
 Dim arama As String
 arama = TextBox1.Text
 web.Navigate("http://www.iconarchive.com/search?q=" + arama + "&page=4")
 Label13.Text = ("Panik Yapmayın Yükleniyor....")
	End Sub
	Private Sub Label12_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label12.Click
 Dim arama As String
 arama = TextBox1.Text
 web.Navigate("http://www.iconarchive.com/search?q=" + arama + "&page=5")
 Label13.Text = ("Panik Yapmayın Yükleniyor....")
	End Sub
	Private Sub Label1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label1.Click
 Shell("explorer.exe https://www.accesstr.net", vbNormalFocus)
	End Sub
End ClassKod:
1
2
3
4
5
6
Program İçin Gerekli Eklentiler

1- 10 Ad. PictureBox
2- 2 Ad. Buton
3- 1 Adet TextBox
4- LabellarCevapla

TheWayEnd

Aktif Üye
Kullanici Avatari
Aktif Üye
79
20/06/2011
24
Bursa
Ofis 2003
12/10/2015,08:11
Proje 3 : TheWayEnd İcon Bulucu V2.0


resim

Visual Basic Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
Imports System.Drawing.Imaging
Public Class Form1
	Inherits System.Windows.Forms.Form
	Dim w As IO.StreamWriter
	Dim r As IO.StreamReader
	Private WithEvents web, web2 As New WebBrowser
	Dim i As Integer = 0
	Dim clients As New System.Net.WebClient
	Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 Dim arama As String
 arama = TextBox1.Text
 web.Navigate("http://www.iconarchive.com/search?q=" + arama)
 Label13.Visible = True
 Label13.Text = ("Panik Yapmayın Yükleniyor....")
	End Sub
	Private Sub web_DocumentCompleted(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserDocumentCompletedEventArgs) Handles web.DocumentCompleted
 On Error Resume Next
 ListBox1.Items.Clear()
 Dim resim As HtmlElement
 Dim icerik As HtmlElementCollection = web.Document.GetElementsByTagName("img")
 For Each resim In icerik
 ListBox1.Items.Add(resim.GetAttribute("src"))
 Next
 ListBox1.Items.Remove("http://www.iconarchive.com/static/images/ia/logo/logo.png")
 Dim oku As System.IO.Stream = clients.OpenRead(ListBox1.Items(i))
 PictureBox1.Image = System.Drawing.Image.FromStream(oku)
 i += 1
 Dim okul As System.IO.Stream = clients.OpenRead(ListBox1.Items(i))
 PictureBox2.Image = System.Drawing.Image.FromStream(okul)
 i += 1
 Dim okul3 As System.IO.Stream = clients.OpenRead(ListBox1.Items(i))
 PictureBox3.Image = System.Drawing.Image.FromStream(okul3)
 i += 1
 Dim okul2 As System.IO.Stream = clients.OpenRead(ListBox1.Items(i))
 PictureBox4.Image = System.Drawing.Image.FromStream(okul2)
 i += 1
 Dim okul1 As System.IO.Stream = clients.OpenRead(ListBox1.Items(i))
 PictureBox5.Image = System.Drawing.Image.FromStream(okul1)
 i += 1
 Dim okul14 As System.IO.Stream = clients.OpenRead(ListBox1.Items(i))
 PictureBox6.Image = System.Drawing.Image.FromStream(okul14)
 i += 1
 Dim okul13 As System.IO.Stream = clients.OpenRead(ListBox1.Items(i))
 PictureBox7.Image = System.Drawing.Image.FromStream(okul13)
 i += 1
 Dim okul122 As System.IO.Stream = clients.OpenRead(ListBox1.Items(i))
 PictureBox8.Image = System.Drawing.Image.FromStream(okul122)
 i += 1
 Dim okul12 As System.IO.Stream = clients.OpenRead(ListBox1.Items(i))
 PictureBox9.Image = System.Drawing.Image.FromStream(okul12)
 i += 1
 Dim okul111 As System.IO.Stream = clients.OpenRead(ListBox1.Items(i))
 PictureBox10.Image = System.Drawing.Image.FromStream(okul111)
 i += 1
 Label13.Text = ("Yüklendi...")
	End Sub
	Private Sub Form1_FormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 MsgBox("Diğer Programlar İçin https://www.accesstr.net/ takip edin.", vbInformation)
	End Sub
	Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 TextBox2.Visible = False
 Label13.Visible = False
 MsgBox("Program Gereksiz Resimleri Ayıkladığından İnternet Hızına Göre Çalışmaktadır.Panik Yapmayım:))", vbInformation)
	End Sub
	Private Sub PictureBox1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox1.Click
 Dim dosya As String
 SaveFileDialog1.Filter = "İcon Files (*.png)|*.png|All Files (*.*)|*.*"
 If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
 dosya = SaveFileDialog1.FileName()
 PictureBox1.Image.Save(dosya)
 End If
	End Sub
	Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
 TextBox1.Text = ""
 PictureBox1.Image = Nothing
 PictureBox2.Image = Nothing
 PictureBox3.Image = Nothing
 PictureBox4.Image = Nothing
 PictureBox5.Image = Nothing
 PictureBox6.Image = Nothing
 PictureBox7.Image = Nothing
 PictureBox8.Image = Nothing
 PictureBox9.Image = Nothing
 PictureBox10.Image = Nothing
	End Sub
	Private Sub PictureBox2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox2.Click
 Dim dosya As String
 SaveFileDialog1.Filter = "İcon Files (*.png)|*.png|All Files (*.*)|*.*"
 If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
 dosya = SaveFileDialog1.FileName()
 PictureBox2.Image.Save(dosya)
 End If
	End Sub
	Private Sub PictureBox3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox3.Click
 Dim dosya As String
 SaveFileDialog1.Filter = "İcon Files (*.png)|*.png|All Files (*.*)|*.*"
 If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
 dosya = SaveFileDialog1.FileName()
 PictureBox3.Image.Save(dosya)
 End If
	End Sub
	Private Sub PictureBox4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox4.Click
 Dim dosya As String
 SaveFileDialog1.Filter = "İcon Files (*.png)|*.png|All Files (*.*)|*.*"
 If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
 dosya = SaveFileDialog1.FileName()
 PictureBox4.Image.Save(dosya)
 End If
	End Sub
	Private Sub PictureBox5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox5.Click
 Dim dosya As String
 SaveFileDialog1.Filter = "İcon Files (*.png)|*.png|All Files (*.*)|*.*"
 If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
 dosya = SaveFileDialog1.FileName()
 PictureBox5.Image.Save(dosya)
 End If
	End Sub
	Private Sub PictureBox6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox6.Click
 Dim dosya As String
 SaveFileDialog1.Filter = "İcon Files (*.png)|*.png|All Files (*.*)|*.*"
 If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
 dosya = SaveFileDialog1.FileName()
 PictureBox6.Image.Save(dosya)
 End If
	End Sub
	Private Sub PictureBox7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox7.Click
 Dim dosya As String
 SaveFileDialog1.Filter = "İcon Files (*.png)|*.png|All Files (*.*)|*.*"
 If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
 dosya = SaveFileDialog1.FileName()
 PictureBox7.Image.Save(dosya)
 End If
	End Sub
	Private Sub PictureBox8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox8.Click
 Dim dosya As String
 SaveFileDialog1.Filter = "İcon Files (*.png)|*.png|All Files (*.*)|*.*"
 If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
 dosya = SaveFileDialog1.FileName()
 PictureBox8.Image.Save(dosya)
 End If
	End Sub
	Private Sub PictureBox9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox9.Click
 Dim dosya As String
 SaveFileDialog1.Filter = "İcon Files (*.png)|*.png|All Files (*.*)|*.*"
 If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
 dosya = SaveFileDialog1.FileName()
 PictureBox9.Image.Save(dosya)
 End If
	End Sub
	Private Sub PictureBox10_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox10.Click
 Dim dosya As String
 SaveFileDialog1.Filter = "İcon Files (*.png)|*.png|All Files (*.*)|*.*"
 If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
 dosya = SaveFileDialog1.FileName()
 PictureBox10.Image.Save(dosya)
 End If
	End Sub
	Private Sub Label5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label5.Click
 Dim arama As String
 arama = TextBox1.Text
 web.Navigate("http://www.iconarchive.com/search?q=" + arama)
 Label13.Text = ("Panik Yapmayın Yükleniyor....")
	End Sub
	Private Sub Label6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label6.Click
 Dim arama As String
 arama = TextBox1.Text
 web.Navigate("http://www.iconarchive.com/search?q=" + arama + "&page=2")
 Label13.Text = ("Panik Yapmayın Yükleniyor....")
	End Sub
	Private Sub Label7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label7.Click
 Dim arama As String
 arama = TextBox1.Text
 web.Navigate("http://www.iconarchive.com/search?q=" + arama + "&page=2")
 Label13.Text = ("Panik Yapmayın Yükleniyor....")
	End Sub
	Private Sub Label8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label8.Click
 Dim arama As String
 arama = TextBox1.Text
 web.Navigate("http://www.iconarchive.com/search?q=" + arama + "&page=3")
 Label13.Text = ("Panik Yapmayın Yükleniyor....")
	End Sub
	Private Sub Label9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label9.Click
 Dim arama As String
 arama = TextBox1.Text
 web.Navigate("http://www.iconarchive.com/search?q=" + arama + "&page=3")
 Label13.Text = ("Panik Yapmayın Yükleniyor....")
	End Sub
	Private Sub Label10_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label10.Click
 Dim arama As String
 arama = TextBox1.Text
 web.Navigate("http://www.iconarchive.com/search?q=" + arama + "&page=4")
 Label13.Text = ("Panik Yapmayın Yükleniyor....")
	End Sub
	Private Sub Label11_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label11.Click
 Dim arama As String
 arama = TextBox1.Text
 web.Navigate("http://www.iconarchive.com/search?q=" + arama + "&page=4")
 Label13.Text = ("Panik Yapmayın Yükleniyor....")
	End Sub
	Private Sub Label12_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label12.Click
 Dim arama As String
 arama = TextBox1.Text
 web.Navigate("http://www.iconarchive.com/search?q=" + arama + "&page=5")
 Label13.Text = ("Panik Yapmayın Yükleniyor....")
	End Sub
	Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
 Dim tr As String
 tr = TextBox3.Text
 web2.Navigate("http://www.sozluk.net/index.php?word=" + tr)
	End Sub
	Private Sub web2_DocumentCompleted(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserDocumentCompletedEventArgs) Handles web2.DocumentCompleted
 TextBox2.Text = web2.DocumentText
 Dim ara, aranan As String
 Dim ilk, son, deg1
 ara = TextBox2.Text
 deg1 = deg1 & ara
 aranan = "{N}</font></u>"
 ilk = InStr(1, deg1, aranan) + Len(aranan)
 If ilk <> Len(aranan) Then
 son = InStr(ilk, deg1, "<") - ilk
 TextBox1.Text = (Mid(deg1, ilk, son))
 End If
	End Sub

	Private Sub Label1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label1.Click
 Shell("explorer.exe https://www.accesstr.net", vbNormalFocus)
	End Sub
End Class


Kod:
1
2
3
4
5
6
Program İçin Gerekli Eklentiler

1- 10 Ad. PictureBox
2- 3 Ad. Buton
3- 3 Adet TextBox
4- Labellar


Cevapla

Puletin


Kullanici Avatari
Altın Üye
1.715
01/11/2008
416
-
Ofis 2003
24/12/2016,00:18
paylaşım için teşekkürler sayın TheWayEnd


Kaplumbağa ya dikkat et...
Sadece  başını çıkartıp risk aldığında ilerleyebiliyor...
Cevapla

benremix

Uzman
Kullanici Avatari
Uzman
R.... S....
4.433
17/05/2009
365
Ankara
Ofis 2010
Dün,22:38
Sn TheWayEnd emek paylaşım için teşekkürler. Ancak; programı kurmak isteyince şifre soruyor.
Saygılar...


Bilgi paylaşıldıkça çoğalır....
Her engel, yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek bir fırsattır.


Access için her zaman lazım olacak konu başlıkları listesi


Cevapla

TheWayEnd

Aktif Üye
Kullanici Avatari
Aktif Üye
79
20/06/2011
24
Bursa
Ofis 2003
12/10/2015,08:11
Özür Dilerim

Tüm Programların Şifresi: accesstr.net


Cevapla

kadirdursun

Gümüş Üye
Kullanici Avatari
Gümüş Üye
K.... D....
1.282
12/01/2009
86
İstanbul
Ofis 2010 32 Bit
21/09/2017,12:03
sayın TheWayEnd;
teşekkürler...


Hayat bu
ölsende yaşamaya mecbursun!
UNUTMA!!!(hafta sonu mesai olmadığından mesajlardaki çözümleri ancak hafta içi uygulayabiliyorum)
Cevapla


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Tarih Son Yorum
  Vb.Net Dersleri ve Örnekleri alpeki99 8 9.061 07/06/2017, 14:16 Uğur ŞİRİN

Türkçe Çeviri: MCTR, Yazılım: MyBB, © 2002-2017 MyBB Group.
Forum use Krzysztof "Supryk" Supryczynski addons.