Konu Araçları | Konu Seçenekleri | Gösterim Stili
Tarih
07/12/2009 13:06
Konu Sahibi
arzuu
Yorumlar
6
Okunma
3722
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
Kullanici Avatari

arzuu

Aktivasyon Bekleyen
 29
 38
 341
 17/02/2009
 -
 
 Ofis XP
 24/04/2010,10:04
Değişken, verilerin bellekte geçici olarak kaydedilmesini ve gerektiğinde kullanılmasını sağlayan değerdir. T-SQL kullanmanın en büyük kolaylıklarından biri de değişken kullanımına olanak tanımasıdır. Burada ifade edilen; değişken diğer tüm programlama dillerinde yer alan bir veri tipi ile sınırlandırılmış, oluşturulmasının ardından hafızada belli bir yer kaplayan, üzerine veri ataması yapılabilen ve daha sonra ismi kullanılarak program içerisinden çağrılıp kullanılabilecek yapıdır.SQL Server'da da değişkenler yerel ve genel olmak üzere ikiye ayrılır. Yerel değişkenler, "@" ön eki ile tanımlanır (@değişken). Genel değişkenler ise Sql Server tarafından tanımlanmıştır ve kullanıcı tarafından oluşturulamaz. "@@" ön eki ile tanımlanırlar (@@SERVERNAME). Genel değişkenler genellikle Sql Server hakkındaki bilgileri verir. Sql Server'da tanımlanmış birçok genel değişken vardır.

Nesne ve Değişken İsimlendirme Kuralları
Nesne veya değişkene bir isimlendirme yaparken aşağıdaki kurallara dikkat etmelisiniz:
 Harf veya alt çizgi (_) ile başlamalıdır.
 Türkçe karakterler ve boşluk isimlendirmede kullanılmamalıdır.
 Değişken ismi SQL’de özel anlamı olan sembollerle (@, @@, #, ##, $) başlamamalıdır.
 T-SQL komutları değişken ismi olarak verilmemelidir (SELECT,UPDATE vb).
Sql ifadeleri prensip olarak büyük harfle yazılır.
 Nesne isimleri kısa ve anlamlı olmalıdır.
 Nesne isimlendirilirken işlerin kolaylaştırılması açısından tekil isim tercih edilmelidir(TabloOgrenciler yerine tblOgrenci gibi).
 NULL terimi, daha önce hiçbir şey girilmemiş (değersiz) anlamındadır.Klavyedeki SPACE (ASCII 32) tuşu ile NULL aynı değerleri içermez. NULL boş veya bilinmeyen değerler için kullanılır.

Değişken Tanımlama
SQL Server'da değişkenler DECLARE ifadesi kullanılarak oluşturulur.
Yazım Şekli
DECLARE @degisken_adi <veri_tipi> [(boyut)]
Örnek:
DECLARE @ogr_no VarChar(10)
DECLARE @tckimlik_no int
Aralara virgül koyarak da birden fazla değişkeni tek bir DECLARE ifadesi ile oluşturabilirsiniz.
Örnek:
DECLARE @ogr_no varchar(10),@tckimlik_no int
Varchar, int türlerinde değişken tanımlayabildiğiniz gibi tablo türünde değişken de tanımlayabiliriz.
Örnek:
DECLARE @değişken_adı TABLE (tablo tanımı)
şeklindedir.
Bir değişken oluşturulduğunda NULL değere sahiptir. Değişkenlere değer atamanın SET, SELECT ve tablolar için INSERT INTO gibi birkaç farklı şekli vardır.

SET ifadesi kullanılarak değişkene değer atama
SET @değişken_adi=değer
şeklinde yapılır.

SELECT ifadesiyle değer atama
SELECT @değişken_adı=değer
şeklinde yapılır.
Tablo değişkenlere INSERT INTO ifadesi ile değer atama

INSERT INTO @tablo_degisken SELECT adi, soyadi FROM person ifadesi ile person tablosunun adı ve soyadı sütunlarının içerdiği değerlerden oluşan bir tabloyu @tablo_değişken adlı değişkene atamış olursunuz.

Açıklama Satırları
T-SQL'de bir satırın dikkate alınmamasını istiyorsanız "--" kullanabilir ya da /*........*/ kullanabilirsiniz.
Örnek:
-- CREATE TABLE ogrenci
veya
/* CREATE TABLE ogrenci */
şeklindeki kullanımlardan birini seçebilirsiniz.

Yığın Kavramı
SQL Server’da yığın, sorguların sırayla işleme alınması demektir. Çalışma esnasında Sql Server’a gönderilen birden fazla sorgu yığınlar hâlinde ele alınır.

GO Komutu
Bir yığının sonunu belli etmek için GO komutu kullanılır. Bir yığın Sql Server’da işlenmeye başladığı anda önce Parse(ayrıştırma) edilir. Daha sonra derlenerek (Compile) çalıştırılır(Execute).
Genel Yazımı
Komutlar
Komutlar
GO
şeklindedir.

USE Komutu
T-SQL’de çalışacağınız veri tabanını belirme işlemi için bu komut kullanılmalıdır.
USE komutuyla hangi veri tabanı üzerinde işlem yapılacağı belirtilir.
Genel Yazımı
USE Veritabani_Adi
şeklindedir.
Örnek:
USE master

PRINT Komutu
Değişkenlerin değerlerini, hataları vb. diğer ihtiyaç duyulan olaylarda PRINT komutu kullanılır. DEBUG işlemi için ihtiyaç duyulan bir komuttur.
Genel Yazımı
PRINT @degisken_adi
şeklindedir.
Örnek:
USE Deneme
GO
DECLARE @ad VARCHAR(10)
SELECT @ad=’Mustafa’
GO
PRINT @ad
GO
ad değişkeninin içeriği PRINT ile gösterilmiş olacaktır.

İşlem Operatör Türleri
T-SQL’de işlem yapabilmek için bazı operatörlere ihtiyaç duyulur.

Karşılaştırma Operatörleri
Karşılaştırma ifadesinde karşılaştırılan verilerin türü aynı olmalıdır. Yani karakter veri türü ile ancak karakter türünde başka bir veri; bir sayısal veri ile ancak sayısal olan başka bir veri karşılaştırılabilir.

OPERATÖR ANLAMI
< Küçük
> Büyük
= Eşit
<= Küçük veya eşit
>= Büyük veya eşit
<> Eşit değil
!= Eşit değil
LIKE Metin Karşılaştırma Operatörü

Örnek:
Öğrenci veri tabanında Tablo 2’deki ikinci notu 56’dan küçük olan öğrencileri listeleyen T-SQL kod satırlarıdır.
SELECT *
FROM tablo2
WHERE nt2<=56
Örnek:
Adı Ali olmayan kayıtları listelemek için kullanılan T-SQL kod satırlarıdır.
SELECT *
FROM Personel
WHERE ad<>’Ali’

Joker Karakterler
Sadece LIKE operatörüyle kullanılan joker karakterler, bir veya daha fazla harfin yerine geçer. Belirli aralıklardaki belli harfle başlayan ve biten sorgularda joker karakterler kullanılır.

Joker Karakterler Anlamı
% Birden fazla harf ya da rakamın yerini tutar.
_ Bir tek harf veya rakamın yerini tutar.
[HARF] Herhangi bir harf yerine gelebilecek harfleri belirtir.
[^HARF] Herhangi bir harf yerine gelemeyecek harfleri belirtir.
[A-Z] A ile Z arasındaki harfleri belirtir.

Örnek:
tablo1 tablosundaki ad alanı içinde baş tarafı “Er” ile başlayan isimleri listeleyen TSQL kodlarıdır.
SELECT *
FROM tablo1 WHERE ad LIKE '%Er%'

Örnek:
tablo1 tablosundaki soyad alanı içinde baş tarafı “DE” ile başlayan soyadları listeleyen T-SQL kodlarıdır.
SELECT *
FROM tablo1 WHERE soyad LIKE '%DE%'

Mantıksal Operatörler
NOT, OR ve AND mantıksal operatörleri yardımı ile birden çok koşulun gerçekleşmesine bağlı olarak ifade edilebilecek karmaşık ya da birleşik koşullu listelemeleri gerçekleştirmek mümkün olmaktadır. BETWEEN ifadesi de AND operatörü ile aynı işlemi gerçekleştirebilmektedir.
Örnek:
Doğum tarihi 1970’ten önce olan, maaşı 700 – 1200 arasında olan personeli listeleyen kodlardır.
SELECT *
FROM Person
WHERE dogum_tarih<{01/01/70} AND
Maas>=700 AND maas<=1200
Örnek:
BETWEEN..AND yapısıyla, maaşı 700 ile 1200 YTL arasında olanları gösteren T_SQL kodlarıdır.
SELECT *
FROM Person
WHERE maas BETWEEN 700 AND 1200
Örnek:
Doğum tarihi 1970’ten büyük ve cinsiyeti erkek olan veya doğum tarihi 1975’ten büyük ve cinsiyeti kadın olan personeli listeleyen T-SQL kodlarıdır.
SELECT *
FROM Person
WHERE dogum_tarih>={01/01/70} AND cinsiyet=Erkek
OR dogum_tarih>={01/01/75} AND cinsiyet=Kadın
NOT: AND operatörü OR operatörüne göre daha önceliklidir.

Örnek:
Sinif tablosunda adı Ali olmayanları listeleyen T-SQL kodlarıdır.
SELECT * FROM Sinif
WHERE NOT ad=’Ali’
Örnek:
SELECT *
FROM Ogrenci
WHERE bolum=’Bilgisayar’ OR bolum=’Elektronik’ OR bolum=’Elektrik’
OR operatörü yerine In operatörü de kullanarak kod satırlarını yazabiliriz.
SELECT *
FROM tablo1
WHERE bolum In ('Bilgisayar','Elektronik','Elektrik')

Aritmetiksel Operatörler
T-SQL’de kullanılan aritmetiksel operatörler şunlardır.

OPERATÖR İŞLEVİ
% Mod alma
* Çarpma
/ Bölme
+ Toplama
- Çıkarma

SELECT komutu ile veri tabanında mevcut tablolardan listeleme yaparken tabloda ayrı bir sütun (alan) olarak yer almamış ve ancak bir hesaplama sonucunda üretilebilecek bilgileri de listeleme içine almak mümkündür.
Örnek:
Ogr_Notlar tablosunda notların not ortalamasını hesaplayan T-SQL kodlarıdır.
SELECT (nt1+nt2+nt3) /3
FROM Ogr_Notlar

Alıntıdır.Kullanici Avatari

benremix

Onursal Üye
Ra.... So....
 52
 127
 4.442
 17/05/2009
365
 Ankara
 Şirket Sahibi
 Ofis 2010 64 Bit
 17/03/2019,08:23
Sn Arzu hanım değerli paylaşımlarınız için teşekkür ederim. saygılar...


Bilgi paylaşıldıkça çoğalır....
Her engel, yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek bir fırsattır.


Access için her zaman lazım olacak konu başlıkları listesiKullanici Avatari

firdevs

Aktif Üye
 Belirtilmemiş
 34
 296
 22/02/2009
46
 İzmir
 
 Ofis 2003
 12/05/2014,23:39
Sayın Arzu hanım değerli bilgiler için teşekkür ederim.
Eğer varsa bu şekilde bir açıklamayı Vba kodları için de yapabilir misiniz?
VBA için bu şekilde bir anlatıma gerçekten çok ihtiyacım var.
VB kitaplarında yapılan açıklamalar Vba için nereye kadar geçerli, nerede ayrılıyorlar?


Filtrelemede Ölçüt
Like"*"&[metin kutusu]&"*"

Kullanici Avatari

arzuu

Aktivasyon Bekleyen
 29
 38
 341
 17/02/2009
 -
 
 Ofis XP
 24/04/2010,10:04
Sn firdevs hanım burdan yararlanabilirsiniz.
https://www.accesstr.net/konu-visual-bas...kitap.htmlKullanici Avatari

firdevs

Aktif Üye
 Belirtilmemiş
 34
 296
 22/02/2009
46
 İzmir
 
 Ofis 2003
 12/05/2014,23:39
Teşekkür ederim arzuu hanım , mesajınızı şimdi gördüm.


Filtrelemede Ölçüt
Like"*"&[metin kutusu]&"*"

Kullanici Avatari

arzuu

Aktivasyon Bekleyen
 29
 38
 341
 17/02/2009
 -
 
 Ofis XP
 24/04/2010,10:04
rica ederim.
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Türkçe Çeviri: MCTR, Yazılım: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.