Konu Araçları | Seçenekler: | Gösterim Stili
Tarih
21/04/2009 14:16
Konu Sahibi
okileturc
Yorumlar
4
Okunma
2494
Konuyu Oyla:
 • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

Derecelendirme: 0/5 - 0 oy

okileturc

Aktif Üye
Kullanici Avatari
Aktif Üye
O.... V....
966
18/03/2009
459
İzmir
Ofis 2003
23/05/2016,13:38
Çözüldü 
Selamlar
Aktif olan bir Özet Tablo/Form u Excel e göndermek için

Kod:
DoCmd.RunCommand acCmdPivotTableExportToExcel

kullanıyorum, bir hata mesajına rağmen sonuç başarılı.
Ancak, kapalı olan bir Özet tablo sorgusunu
İsmini, adresini belirterek Excel' e pivot olarak vermek
istiyorum. Aşağıdaki kodu net te gördüm :

Kod:
DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel9, "Table1", "D:\Book1.xls", False, "Sheet1$"

Sanırım "DoCmd.RunCommand acCmdPivotTableExportToExcel" parametre
kabul etmediği için bu kod tercih edilmiş, ancak ben çalıştıramadım
Sonuç olarak :
Kapalı bir ÖzetTablo sorgusunu Excel' e pivot olarak nasıl gönderirim
Teşekkürler
resim


okileturc, 18-03-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Cevapla

Nika

Aktif Üye
Kullanici Avatari
Aktif Üye
69
16/04/2009
3
Ağrı
Ofis 2003
09/08/2010,02:10
Çözüldü 
[Kapalı bir ÖzetTablo sorgusunu ] dan kastinizi anlaymadim.
Sunumu demek istediniz; her hangi bir sorgunun bahse konu kodlar ile calistirilarak Pivot Table a aktarilmasindan mi bahsediyorsunuz?
Yoksa baska bi sey mi?


Cevapla

okileturc

Aktif Üye
Kullanici Avatari
Aktif Üye
O.... V....
966
18/03/2009
459
İzmir
Ofis 2003
23/05/2016,13:38
Çözüldü 
Herhangi bir sorguyu görünümden "Özet tablo görünümü"
olarak seçip design ettiğinizde, bu bilgiler saklanabiliyor ve ayni
sorguyu "özet tablo görünümünde" açarak
DoCmd.RunCommand acCmdPivotTableExportToExcel
komutuyla Excel e gönderdiğinizde sorgunun design bilgileriyle
(Bırakma alanları, satır, sütun, body, vs ) Excel e gidiyor. Yani Excel de
tekrardan pivot tablo düzenlemeleri yapmanıza gerek kalmıyor.
Benim problemim ( sorgu hidden-gizli ) olarak açılamadığı için
ya da ben öyle biliyorum, kapalı bir sorgunun ismini belirterek
export etmek

Oysa yukarıdaki kod sadece aktif olan sorguyu problemsiz atabiliyor

Not: İlk notuma bir resim ekledim. Bu örnek te görülen özet tablo
bir form ve aktif . Dolayısı ile yine yukarıdaki kod ile ayni design ı
excel e sorunsuz atıyor


okileturc, 18-03-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Cevapla

esrefigit

Aktif Üye
Kullanici Avatari
Aktif Üye
598
30/10/2008
359
Konya
Ofis 2003
03/08/2017,11:47
Çözüldü 
bir sorgu yapın ona parametre belirtin ve onu export edebilrsin yada buna benzer bir kod uygularsın

Kod:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
Function fProcErrs()

  On Error GoTo Proc_Err
  
  Dim booLeaveOpen As Boolean
  Dim wbkNew As Workbook
  Dim wksData As Worksheet
  Dim dbLocal As Database
  Dim snpErrors As DAO.Recordset
  Dim intCurrTask As Integer
  Dim rngCurr As Excel.Range
  Dim wksPivot As Worksheet
  Dim Cache As Excel.PivotCache
  Dim pTable As Excel.PivotTable
  Dim strSQL As String
  
  'if Excel is already open, use that instance
  booLeaveOpen = True
  
  'attempting to use something that is not available will
  'generate an error
  On Error Resume Next
  Set xlApp = GetObject(, "Excel.Application")
  On Error GoTo Proc_Err
  
  'if xlApp is defined then we already have a conversation
  If TypeName(xlApp) = "Nothing" Then
    booLeaveOpen = False
    'Excel was not open - create new instance
    Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
  End If
  
  xlApp.Visible = True
  Set wbkNew = xlApp.Workbooks.Add
  Set wksData = wbkNew.ActiveSheet
  Set wksPivot = wbkNew.Sheets(2)
  wksPivot.Name = "Pivot"
  wksData.Name = "ProcErrors"
  
   Set dbLocal = CurrentDb()
  
  strSQL = "SELECT tbl_AuditTypes.AuditType, tbl_AuditData.AudDate, " & _
    "tbl_AuditData.ClaimNumber, tbl_PQuestData.QNotes, tbl_PQuestData.Qnum, " & _
    "tbl_Questions.Question, [BSFirstName] & ' ' & [BSLastName] AS Assignee, " & _
    "[AudFirstName] & ' ' & [AudLastName] AS Auditor, [MgrFirstName] & ' ' & [MgrLastName] AS Manager, " & _
    "tbl_Office.Office, [SupFirstName] & ' ' & [SupLastName] AS Supervisor, tbl_Training.Training " & _
    "FROM tbl_Auditors INNER JOIN (tbl_Office INNER JOIN (((tbl_ManagerID " & _
    "INNER JOIN tbl_Supervisor ON tbl_ManagerID.MgrID = tbl_Supervisor.MgrID) " & _
    "INNER JOIN tbl_Assignee ON tbl_Supervisor.SupID = tbl_Assignee.SupID) " & _
    "INNER JOIN ((tbl_AuditTypes INNER JOIN (tbl_AuditData INNER JOIN tbl_Training " & _
    "ON tbl_AuditData.TrnID = tbl_Training.TrnID) ON tbl_AuditTypes.AudTyID = " & _
    "tbl_AuditData.AudTyID) INNER JOIN (tbl_Questions INNER JOIN tbl_PQuestData " & _
    "ON tbl_Questions.QID = tbl_PQuestData.QID) ON tbl_AuditData.AuditID = " & _
    "tbl_PQuestData.AuditID) ON tbl_Assignee.AssignID = tbl_AuditData.AssignID) " & _
    "ON tbl_Office.OfficeID = tbl_Assignee.OfficeID) ON tbl_Auditors.AuditorID = " & _
    "tbl_AuditData.AuditorID " & _
    "WHERE (((tbl_AuditData.AudDate) Between #" & [Forms]![frm_ErrorRpts]![StartDate] & "# And" & _
    " #" & [Forms]![frm_ErrorRpts]![EndDate] & "#) " & _
    " AND((tbl_PQuestData.Response)=0));"
    
  'Debug.Print strSQL
  
  Set snpErrors = dbLocal.OpenRecordset(strSQL, dbOpenSnapshot)
      
  snpErrors.MoveLast
  snpErrors.MoveFirst
  
  Set rngCurr = wksData.Range(wksData.Cells(2, 1), _
    wksData.Cells(2 + snpErrors.RecordCount, 1))
     
  'populates new worksheet with data from qry_Errors
  rngCurr.CopyFromRecordset snpErrors

Resume430:
  
  'adds column headings and some formatting
  With wksData
   .Cells(1, 1).Value = "Audit Type"
   .Cells(1, 1).Font.Bold = True
   .Cells(1, 2).Value = "Audit Date"
   .Cells(1, 2).Font.Bold = True
   .Cells(1, 3).Value = "Claim Number"
   .Cells(1, 3).Font.Bold = True
   .Cells(1, 4).Value = "Comments"
   .Cells(1, 4).Font.Bold = True
   .Cells(1, 5).Value = "Question Number"
   .Cells(1, 5).Font.Bold = True
   .Cells(1, 6).Value = "Question"
   .Cells(1, 6).Font.Bold = True
   .Cells(1, 7).Value = "Assignee"
   .Cells(1, 7).Font.Bold = True
   .Cells(1, 8).Value = "Auditor"
   .Cells(1, 8).Font.Bold = True
   .Cells(1, 9).Value = "Manager"
   .Cells(1, 9).Font.Bold = True
   .Cells(1, 10).Value = "Office"
   .Cells(1, 10).Font.Bold = True
   .Cells(1, 11).Value = "Supervisor"
   .Cells(1, 11).Font.Bold = True
   .Cells(1, 12).Value = "Training"
   .Cells(1, 12).Font.Bold = True
   .Columns("A:L").AutoFit
   .Columns("A:L").WrapText = True
   .Columns("D").ColumnWidth = 50
   .Columns("F").ColumnWidth = 50
  End With
  
  Set Cache = xlApp.ActiveWorkbook.PivotCaches.Add( _
  xlDatabase, wksData.Name & "!R1C1:R" & snpErrors.RecordCount + 1 & "C12")
  
  Set pTable = Cache.CreatePivotTable(wksPivot.Cells(4, 1), "PivotTable1")
  
  wksPivot.Select
  
  Set wksPivot = wbkNew.ActiveSheet
  
  xlApp.ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").SmallGrid = False
  
  'format pivot table

  With xlApp.ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Audit Type")
    .Orientation = xlPageField
    .Position = 1
  End With
  With xlApp.ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Question")
    .Orientation = xlRowField
    .Position = 1
  End With
  With xlApp.ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Claim Number")
    .Orientation = xlDataField
    .Position = 1
  End With
  With xlApp.ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Claim Number")
    .Orientation = xlDataField
    .Position = 2
  End With
  With xlApp.ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Data")
    .Orientation = xlColumnField
    .Position = 1
  End With
  With xlApp.ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields( _
    "Count of Claim Number2")
    .Calculation = xlPercentOfColumn
    .NumberFormat = "0%"
  End With
  With wksPivot
    .Columns("A").ColumnWidth = 50
  End With
    xlApp.ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Audit Type").CurrentPage = _
    "Dental BS Audit"
  
Proc_Exit:
  On Error Resume Next
  
  If TypeName(xlApp) <> "Nothing" Then
    'xlApp.ActiveWorkbook.Close True
    'If Not booLeaveOpen Then xlApp.Quit
    Set xlApp = Nothing
  End If
  
  Exit Function


meşhur çin atasözü  "ACCESS İLE YAPABİLECEKLERİNİZ HAYAL EDEBİLECEKLERİNİZ İLE SINIRLIDIR" siz ne kadar hayal edebiliyorsunuz
Cevapla

ozanakkaya

sledgeab
Kullanici Avatari
Kurucu
O.... A....
9.807
29/01/2008
Denizli
Memur
Ofis 2010 32 Bit
Bugün,20:45
Çözüldü 
Konu, gereksiz mesajlar silinerek cevaplanmış sorular bölümüne taşınmıştır, kod için teşekkürler Eşref hocam.


Cevapla


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Tarih Son Yorum
Çözüldü Tablo İlişkilendirme tolgooo17 3 177 07/09/2017, 00:05 ozanakkaya
Çözüldü Pivot Tablo Hk. serkan1985 5 348 07/08/2017, 22:35 serkan1985
Çözüldü Farklı Tablo Verilerini Tek Bir Formda Gösterme damacanasu 2 193 23/07/2017, 21:31 damacanasu
Çözüldü Sorguda Detay Ve Sonuçların Rapora Alt Bilgi Olarak Aktarılması Sorunu cemre1970 4 239 09/06/2017, 08:23 cemre1970
Çözüldü Access Word Bağlantısında 2 Tablo İle İlişkilendirme tiryaki_44 3 228 06/06/2017, 03:36 ozanakkaya

Türkçe Çeviri: MCTR, Yazılım: MyBB, © 2002-2017 MyBB Group.
Forum use Krzysztof "Supryk" Supryczynski addons.