Konu Araçları | Konu Seçenekleri | Gösterim Stili
Tarih
21/08/2009 03:58
Konu Sahibi
Puletin
Yorumlar
8
Okunma
2501
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
Kullanici Avatari

Puletin

Onursal Üye
 Belirtilmemiş
 1.717
 40
 01/11/2008
416
 -
 
 Ofis 2003
 24/12/2016,00:18
Mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum...

RAMAZAN DUASI ve MANASI


BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHIYM,

Allâhümme inni es�elüke bismikel hüsna. Yâ Allâh, fa�lem ennehû lâ ilâhe illellâh
Yâ Rahmân, errahmânü allemel Kur�an
Yâ Rahiym, ve kânellâhü Ğafûrar Rahıymâ
Yâ Mâlik, mâliki yevmiddin
Yâ Kuddûs, el Melikül Kuddûsüs Selâm
Yâ Müteâl, FE teâlellâhül melikü hakk
Yâ Selâm, vâllahü yed�û ilâ dâris selâm
Yâ mü�min, el Mü�minül Müheyminül Aziyz
Yâ Aziyz
ve kânellâhü Aziyzen Hakiymâ
Yâ Cebbâr, el Cebbârül Mütekebbir
Yâ Hâlik, FE tebârekellâhü ahsenül hâlikıyn
Yâ Musavvir, hüvellezi yüsavviruküm fil erham
Yâ Bâriül Musavvir
Yâ Evvel, hüvel evvelü vel âhiru vez Zâhiru vel Bâtin
Yâ Şekûr, inne Rabbenâ le Ğafûrun Şekûr
Yâ Vedûd, ve hüvel Ğafûrul Vedûd
Yâ Zâhir, vez Zâhiru vel Bâtin
Yâ Kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hû
Yâ Hayy, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm
Yâ Aliym, Yâ Basıyr, innellâhe basıyrun bil ıbâd
Yâ Haliym innehû le aliymün haliym
Yâ Hakiym, ve kânellâhü aziyzen hakiymâ
Yâ Keriym, innellâhe le Ğaniyyün Keriym
Yâ Kâdir, kul hüvel kâdiru alâ en yeb�ase
Yâ Muktedir, ınde meliykün muktedir
Yâ Bâis, innellâhe yeb�asü men fil kubûr
Yâ Râzık, vallahü hayrür râzikıyn
Yâ Vâris, Ve LillÂhi miyrâsüs semâvati vel ard
Yâ Kaviyy, innellâhe le kaviyyün aziyz
Yâ Şehiyd, innellâhe alâ külli şey�in şehiyd
Yâ Mübdiü, innehû hüve yübdiü ve yüıydü
Yâ Razzâk, vellâhü yerzüku men yeşa
Yâ Tevvâb, innellahe kâne tevvâben rahiymâ
Yâ Vehhâb, inneke entel vehhâb
Yâ Celiyl zül celâli vel ikrâm
Yâ Cemiyl, fasbir sabran cemiylâ
Yâ Vekiyl, ve kefâ billâhi vekiylâ
Yâ Kâfi, ve kefallâhül mü�miniynel kıtâl
Yâ Veliyy, vehüvelveliyyül hamiyd
Yâ Rabbi, FE tebârekellâhü rabbül âlemiyn
Yâ Ğaniyy, vellâhül ğaniyyü ve entemül fükarâ
Yâ Şâkirü, innellahe şâkirun aliym
Yâ Hallâk, vehüvel hallâkul aliym
Yâ Muhsin, vellâhü yuhibbül muhsiniyn
Yâ Kadiyr, vellâhü alâ külli şey�in kadiyr
Yâ Mufaddil, vellâhü zül fadlil azıym
Yâ Mütimm, ve yütimmü ni�metehû aleyk
Yâ Müızz, tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâ
Yâ Refiy�u, refiud deracâti zül arş
Yâ Şefi, men zellezi yeşfeu indeh
Yâ Kebiyr, innellâhe kâne aliyyen kebiyrâ
Yâ Hakk, FE teâlellâhül melikül hakk
Yâ Berru, innehû hüvel berrür rahıym
Yâ Vitr, veş şef�ı vel vetr
Yâ Ğaffâr, innehû kâne Ğaffârâ
Yâ Ğafir, ve ente hayrül ğafiriyn
Yâ Hamiyd, tenziylün min hakiymin hamiyd
YâMennân, be lillâhü yemünnü aleyküm
Yâ Bâki, ve yebkâ vechü rabbike zül celâli vel ikrâm
Yâ Vâhid, kul hüvellâhü ehad
Yâ Metiyn, innellâhe, hüver razzâku zül kuvvetil metiyn
Yâ Hâdi, innellâhe yehdi men yeşâ�
YÂ Bedi�, bediy�as semâvâti vel ard
Yâ Aliym, âlimül ğaybi veş şehâdeh
Yâ Fettâh, ve hüvel fettâhül aliym
Yâ Muhıyt, vellâhü bi mâ ta�melûne muhıyt
Yâ Kâdi, vellâhü yakdi bil hakk
Yâ Samed, Allâhüs samed
Yâ Hasib, ve kânellâhü alâ külli şey�in hasiba
Yâ Nasıyr, ni�mel mevlâ ve ni�men nasıyr
Yâ Vâsiu, ve kânellâhü vâsian hakiyma
Yâ Kâhir, ve hüvel kâhiru fevka ıbâdih
Yâ kebiyr, kebiyrul müteâl
Yâ men leyse lehû veledün, lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad
Yâ Men Leyse kemislihi şey�ün ve hüves semiul basıyru ni�mel mevlâ ve ni�men nasıyr
Vel lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil azıym.

MANASI:

Esirgeyen ve bağışlayan Allah�ın adı ile

Ey Rabbim!
Yüce Esmai Hüsnan hürmetine senden istiyorum Ey Allah�ım! Senden başka ilah yoktur
Ey Merhametli Rabbim! Yüce Kitabımız Kur�an�ı öğreten, affeden ve acıyan sensin
Ey mülkün ve kıyamet denilen dehşet verici günün sahibi ve hakimi Rabbim!
Ey bütün eksik ve noksanlıklardan münezzeh, Malik, güven veren ve yüce olan Rabbim!
Melik, Hak ve selam isimlerinin sahibi olan Allah, imansızların vasfından beridir.
Allah insanları kurtuluş yurduna çağırır
Ey güven sağlayan, görüp gözeten, zor kullanma gücüne sahip yüce ve münezzeh Rabbim
Ey Aziz ve Hakim Rabbim! Ey güç ve kuvvetin sahibi Rabbim! Yücelik, güç ve kuvvet ancak sana aittir
Ey yoktan var eden Rabbim! Yoktan varetmek ancak sana aittir
Ey şekil veren Rabbim! Ana rahimlerinde bulunanlara istediği şekli veren Sensin
Zat'ına karşı söylenen sözlerden beri olan, evvel, ahir, zahir, batın ve yapılan şükürleri kabul eden Rabbim! Mutlaka bağışlayan ve şükürleri kabul eden sensin
Ey merhametlilerin en merhametlisi, çok bağışlayıp, çok acıyan Rabbim! Ey her görünende birliği gayet açık, zahir ve batın olan Rabbim!
Ey herşeyi ayakta tutan, mutlaka adaletin sahibi, zatından başka gerçek bir ilah olmayan Rabbim! Ey Hay sıfatının sahibi! Sen teksin ve birsin. Senden başka bir ilah yoktur
Hay ve Kayyum olan Rabbim!
Ey ilmiyle herşeyi kuşatan! Sen herşeyi bilen ve işitensin!
Ey herşeyi gören, mutlak surette kulların hert haline nigahban olan Rabbim!
Ey yapılan bunca isyana karşı sabırlı olan, Rabbim! Çünkü Sen ilminle herşeyi bilir ve sabrınla bir müddet verirsin
Ey gerçek hükmün sahibi! Sen Azizsin ve gerçek hüküm ancak Sendedir
Herşeye gücü yeten, öldükten sonra da diriltmeye ancak Sen muktedirsin
Ey herşeyi kudreti ile ayakta tutan Rabbim! Yarın kıyamet gününde takva sahibi kullar Melik-i muktedir olan Rabbin katında bulunacaklardır
Ey ölenleri dirilten! Kabirlerde çürüyecek toprak olanları da sen dirilteceksin
Ey her canlının rızkını veren! En güzel rızkı veren sensin
Ey mülkün yegane sahibi! Semaların ve yerin mutlak sahibi Sensin
Ey en güçlü! Güçlü ve Aziz sensin
Ey her şeyin şahidi! Mutlaka her şeyin gerçek yüzünü bilen sensin
Ey yoktan varden! Yoku var, varı yok eden Allah�ım! Ey bol rızık veren! Dilediğine rızık veren sensin
Ey tevbeleri, yakarmaları kabul eden rabbim! Karşılıksız veren ancak sensin
Ey Yüce olan Rabbim! Celal ve ikram sahibi sensin
Ey güzeller güzeli Rabbim! Her hususta bizi güzel sabredenlerden eyle
Ey herşeyin dayanağı Allah�ım! Dayanak olarak sen bize kafisin
Ey rızıkları üzerine alan Rabbim! Herkesin rızkını vermeye ancak sen kefilsin
Ey bakıp gözeten Allah�ım Savaşta mü�minleri gözetip muvaffak kılan sensin
Ey dost olanların dostu olan Rabbim! Övülmeye layık tek dost sensin
Ey her şeyi terbiye eden! Alemleri terbiye eden ancak Sen�sin
Ey Ğaniy! Zengin olan ancak Sen�sin! Başkası senin zenginliğin karşısında fakirdir. Ey şükredenlerin şükrünü kabul buyuran Allah'�m! Şükredenleri ancak bilen sensin
Ey yoktan var eden Allah'�m! Yoktan var eden ve bilen sensin
Ey hazinelerinden ihsan eden Allah'�ım! Sen, senin için ihsanda bulanan kullarını seversin
Ey Kadir olan Allah�ım! Her şeye kadir olan sensin
Ey herşeyi kemale erdiren! Her şeyi kemale erdiren sensin
Ey yücelten!Dilediğini yücelten, dilediğini alçaltan sensin
Ey dereceleri yükselten! Dereceleri yükselten, arşınsahibi sensin. Şefaat edenler ancak senin izninle şefaat edeceklerdir
Ey büyük olan Allah�ım! Yüce ve en büyük olan Sen�sin!
Ey Hakk olan Rabbim! Bütün mahlukatın gerçek hakkını veren Melik Sen�sin
Ey iyilik edenleri seven Allah�ım! İyilik edenleri seven ve onlara acıyan Sen�sin
Ey tek olan Allah�ım! Her çift ve teke yemin eden Sen�sin
Ey günahları bağışlayan Allah�ım! Affedenlerin en hayırlısı Sen�sin
Ey Hamd edenlerin hamdini kabul buyuran Rabbim! Kur�an kendisine hamd olunan, gerçek hükmün sahibi Allah tarafından indirilmiştir
Ey ihsan edici Allah�ım Gerçek ihsanın sahibi Sen�sin
Ey Baki olan Allah�ım! Senden başka her şey fani, yalnız Sen Baki� sin. Celal ve İkram sahibi Sen�sin
Ey bir olan Allah�ım! Tek olan ancak Sen�sin
Ey güçlü olan Allah�ım! Güçlü olan, rızık veren ancak Sen�sin
Ey yol gösteren Allah�ım! Dilediğini doğru yola gösteren Allah�ım! Dilediğini doğru yola götürecek Sen� sin
Ey en güzel Yaratıcı Allah�ım! Yerleri ve gökleri yaratan Sen�sin
Ey bilen Rabbim! Görünen ve görünmeyen alemleri bilen Sen�sin
Ey maddi ve manevi her çeşit fütuhatı veren ve bilen Sen�sin
Ey her şeyi kudreti ile ihata eden Sensin
Ey hükmün sahibi Allah�ım! Gerçek adil hükmü veren Sen�sin
Ey herkesin kendine muhtaç olduğu Rabbim! Herkesin hesabını en iyi bilen Allah�ım! Herkesin hesabını en ölçülü şekilde görecek sensin
Ey yardım eden Allah�ım! Sen ne güzel yardım eden bir Mevlasın
Ey Kainatı kudret elinde tutan Allah�ım! Her şey Sen�in kudret elindedir
Ey bütün varlıkları bir anda yok etme gücünün sahibi Allah�ım! Kulları öldürmek de, Sen�in kudret elindedir
Ey büyüklerin büyüğü olan Rabbim! En yüce ve en büyük Sen�sin
Ey zatı ile kaim olan Rabbim! Doğmamış, doğrulmamış Allah�ım! Sen�in eşin ve bir benzerin yoktur
Ey misli olmayan Rabbim! Sen duyan ve herkesin görmediği gizliliklere vakıfsın. Sen ne güzel bir Mevla ve ne güzel bir yardımcısın
Ey yüce Rabbim! Güç ve kuvvet ancak senin yardımınla mümkündür.


Kaplumbağa ya dikkat et...
Sadece  başını çıkartıp risk aldığında ilerleyebiliyor...

Kullanici Avatari

maytas

Onursal Üye
 53
 545
 24
 21/12/2008
178
 Bursa
 
 Ofis 2010 32 Bit
 28/07/2018,14:42
Allah razı olsun, sayın Puletin.
Ben de üyelerimizin ve tüm islam aleminin Mübarek Ramazan ayını kutlarım.Kullanici Avatari

accessman

Aktif Üye
 Belirtilmemiş
 2.367
 561
 31/10/2008
425
 Denizli
 
 Ofis 2003
 20/09/2016,00:20
çok teşekkürler puletin ve maytas
ramazan ayı vucudumuzun toxinlerden temizlenmesine vesile olduğu gibi manevi kirlerden zehirlerden günahlardan da temizlenmemize vesile olsun.bu rahmet ayında en iyi istifade etmeyi Allahü teala nasip eylesin
tüm alemi islamın ramazan ayı mubarek olsun hayırlara vesile olsun


@benbendedeilem

Kullanici Avatari

assenucler

Aktif Üye*
A..... SE.... ŞE....
 2.057
 125
 31/10/2008
63
 İstanbul
 
 -
 01/12/2018,10:52
Dostlar hepinizin Ramazan ayının iyiliklere vesile olmasını dilerim..Kullanici Avatari

benremix

Onursal Üye
RA.... SO....
 51
 4.443
 127
 17/05/2009
365
 Ankara
 Şirket Sahibi
 Ofis 2010 64 Bit
 10/12/2018,13:06
Allah razı olsun, sayın Puletin.
Ben de üyelerimizin ve tüm islam aleminin Mübarek Ramazan ayını kutlarım. Saygılar...


Bilgi paylaşıldıkça çoğalır....
Her engel, yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek bir fırsattır.


Access için her zaman lazım olacak konu başlıkları listesiKullanici Avatari

emturker

Uzman
MU....
 1.255
 88
 30/10/2008
781
 İstanbul
 
 Ofis 2010 32 Bit
 Dün,16:55
Allahrazı Olsun.


Application Engineer


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Hayırlı Kandiller. A.Kadir. 1 287 22/03/2018, 19:50
Son Yorum: C*e*l*o*y*c*e
  Hayırlı Kandiller yenginoglu 1 702 21/05/2016, 22:01
Son Yorum: atoz112
  hayırlı cumalar accessman 1 1.286 23/11/2012, 15:38
Son Yorum: benremix
  Türk Lirası yeni SİMGE hayırlı olsun DUAYEN 14 4.384 05/03/2012, 12:28
Son Yorum: alpeki99
  Hayırlı Cumalar suleymanteber 5 2.169 01/07/2011, 19:28
Son Yorum: DUAYEN

Türkçe Çeviri: MCTR, Yazılım: MyBB, © 2002-2018 MyBB Group.
123444