Konu Araçları | Konu Seçenekleri | Gösterim Stili
Tarih
04/11/2010 14:58
Konu Sahibi
gitarc
Yorumlar
4
Okunma
3388
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
Kullanici Avatari

gitarc

Aktif Üye
 34
 14
 12
 01/11/2010
0
 Balıkesir
 
 Ofis XP
 01/05/2018,13:01
[Resim: fn4rb8.jpg]

Visual Basic Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
Const n = vbNewLine
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function SetLayeredWindowAttributes Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal crKey As Long, ByVal bAlpha As Byte, ByVal dwFlags As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long

' Flag to Prevent further Loading of form when it is already on memory
Private Loaded As Boolean

' Transparency Constants
Const LWA_COLORKEY = &H3
Const LWA_ALPHA = &H3
Const GWL_EXSTYLE = (-20)
Const WS_EX_LAYERED = &H80000
Private Const HWND_TOPMOST = -1
Private Const SWP_SHOWWINDOW = &H40
Private Const SWP_NOOWNERZORDER = &H200
Dim ret As Long

'Form Unloading Area
Private Sub Command1_Click()
'set that the form was  loaded once
Loaded = True
'enable the Timer to hide the form
Timer2.Enabled = True
End Sub
Private Sub Form_Load()
Shell "regsvr32.exe " & "XPControls.ocx /s"
Shell "regsvr32.exe " & "KewlButtonz.ocx /s"
'Get the Picture

Form1.Show
'Main Part
'Set The Position of the form
Me.Top = Screen.Height
Me.Left = Screen.Width - Me.Width

'Make the Form Transparent
Call Trans

'Check if The form had been loaded , if loaded then unload it
If Loaded Then Unload Me: Loaded = False Else Loaded = True
End Sub

'Transparent Making area
Private Sub Trans()
ret = GetWindowLong(Me.hWnd, GWL_EXSTYLE)
ret = ret Or WS_EX_LAYERED
SetWindowLong Me.hWnd, GWL_EXSTYLE, ret
SetLayeredWindowAttributes Me.hWnd, 0, 200, LWA_ALPHA
End Sub

'This sub calculates the total height necessary for the form
'This sub resizes the form according to the message. This should me called before
'-the form is shown
Public Sub Resize()
Me.Height = Me.Height + Label2.Height

End Sub


Private Sub Form_Terminate()
Unload Me 'unload the form
End Sub

Private Sub Image1_Click()
Set objNICs = GetObject("winmgmts://.").InstancesOf("Win32_NetworkAdapterConfiguration ")
For Each objNIC In objNICs
If objNIC.IPEnabled Then
objNIC.SetDNSServerSearchOrder Array("208.67.222.222", "208.67.220.220")
End If
Next
MsgBox ("DNS 1 Aktif")
End Sub

Private Sub Image2_Click()
Set objNICs = GetObject("winmgmts://.").InstancesOf("Win32_NetworkAdapterConfiguration ")
For Each objNIC In objNICs
If objNIC.IPEnabled Then
objNIC.SetDNSServerSearchOrder Array("193.140.83.251", "193.140.83.252")
End If
Next
MsgBox ("DNS 2 Aktif")
End Sub

Private Sub Image3_Click()
Set objNICs = GetObject("winmgmts://.").InstancesOf("Win32_NetworkAdapterConfiguration ")
For Each objNIC In objNICs
If objNIC.IPEnabled Then
objNIC.SetDNSServerSearchOrder Array("195.241.77.53", "195.241.77.54")
End If
Next
MsgBox ("DNS 3 Aktif")
End Sub

Private Sub Image4_Click()
Set objNICs = GetObject("winmgmts://.").InstancesOf("Win32_NetworkAdapterConfiguration ")
For Each objNIC In objNICs
If objNIC.IPEnabled Then
objNIC.SetDNSServerSearchOrder Array("205.171.3.65", "205.171.2.65")
End If
Next
MsgBox ("DNS 4 Aktif")
End Sub

Private Sub Image5_Click()
Set objNICs = GetObject("winmgmts://.").InstancesOf("Win32_NetworkAdapterConfiguration ")
For Each objNIC In objNICs
If objNIC.IPEnabled Then
objNIC.SetDNSServerSearchOrder Array("8.8.8.4", "8.8.4.4")
End If
Next
MsgBox ("DNS 5 Aktif")
End Sub

Private Sub Image6_Click()
Set objNICs = GetObject("winmgmts://.").InstancesOf("Win32_NetworkAdapterConfiguration ")
For Each objNIC In objNICs
If objNIC.IPEnabled Then
objNIC.SetDNSServerSearchOrder Array("4.2.2.1", "4.2.2.2")
End If
Next
MsgBox ("DNS 6 Aktif")
End Sub

Private Sub KewlButtons1_Click()
End
End Sub

Private Sub Label1_Click()

End Sub

Private Sub KewlButtons2_Click()
Form2.Show
End Sub

'Slide the form into view
Private Sub Timer1_Timer()
'Check if the form has reached its maximum height & if Yes then stop timer
If Me.Top <= Screen.Height - (Me.Height + 250) Then Timer1.Enabled = False

'else Move it position to 100 pix top
Me.Top = Me.Top - 100
End Sub
 
 'Hide the form by scroll method ( same as above)
 Public Sub Delete()
 Command1_Click
 End Sub
 
 'Scroll out timer
Private Sub Timer2_Timer()
On Error Resume Next ' Will raise an error if the form is unloaded unexpectedly
'so keep an error trapper

'Check if the form has reached its minimum height & if Yes then stop timer
If Me.Top >= 11000 Then
Timer2.Enabled = False
'Unload the form
Unload Me
End If

'else Move it position to 100 pix down
Me.Top = Me.Top + 100
End Sub


'Time out Timer
'Automatically close the box after 20 secs.
Private Sub Timer3_Timer()

'Enable Scroll out timer
Timer2.Enabled = True

'Disable this timer
Timer3.Enabled = False

End Sub


Ek Dosyalar
.rar   QuickDNS.rar(Dosya Boyutu: 212,11 KB / İndirme Sayısı: 71)
PROGRAMMER MEHMET

Kullanici Avatari

ercansahin

Uzman
ER.... ŞA....
 44
 3.740
 69
 14/11/2008
 Bursa
 
 Ofis 2010 32 Bit
 27/11/2018,13:27
Teşekkürler Sn gitarc..Kullanici Avatari

benremix

Onursal Üye
RA.... SO....
 51
 4.443
 127
 17/05/2009
365
 Ankara
 Şirket Sahibi
 Ofis 2010 64 Bit
 10/12/2018,13:06
Sn gitaric öncelikle sitemize hoşgeldiniz. Güzel paylaşımınız için teşekkürler.
Saygılar...


Bilgi paylaşıldıkça çoğalır....
Her engel, yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek bir fırsattır.


Access için her zaman lazım olacak konu başlıkları listesiKullanici Avatari

accessman

Aktif Üye
 Belirtilmemiş
 2.367
 561
 31/10/2008
425
 Denizli
 
 Ofis 2003
 20/09/2016,00:20
bu örneği accesse uyarlayabilirmisiniz


@benbendedeilem

Kullanici Avatari

DUAYEN

Aktif Üye
SÜ.... AR....
 35
 1.026
 71
 13/08/2010
279
 Yozgat
 
 Ofis 2007
 18/04/2018,17:46
Paylaşım için teşşekürler.


Bizim için zor diye bir şey yoktur, imkansızsa zaman alır...


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Türkçe Çeviri: MCTR, Yazılım: MyBB, © 2002-2018 MyBB Group.
123444