Konu Araçları | Seçenekler: | Gösterim Stili
Tarih
16/04/2012 10:46
Konu Sahibi
accessman
Yorumlar
3
Okunma
1600
Konuyu Oyla:
 • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

Derecelendirme: 0/5 - 0 oy

accessman

Aktif Üye
Kullanici Avatari
Aktif Üye
2.367
31/10/2008
425
Denizli
Ofis 2003
20/09/2016,00:20
Çözüldü 
iyi günler
bu kodu bir siteden buldum
nasıl kullanacağım yardım edebilirmisiniz

Kod:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
'Kaynak: http://www.freevbcode.com/ShowCode.Asp?ID=5983

Public Const NERR_Success = 0&
Public Const NERR_MoreData = 234&

Public Const SRV_TYPE_ALL = &HFFFF

Private Type SERVER_INFO_API
  PlatformId As Long
  ServerName As Long
  Type As Long
  VerMajor As Long
  VerMinor As Long
  Comment As Long
End Type

Type ServerInfo
  PlatformId As Long
  ServerName As String
  Type As Long
  VerMajor As Long
  VerMinor As Long
  Comment As String
  Platform As String
  ServerType As Integer
  LanGroup As String
  LanRoot As String
End Type

Type ListOfServer
  Init As Boolean
  LastErr As Long
  List() As ServerInfo
End Type

Public Declare Sub CopyMem Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _
    (pTo As Any, _
     uFrom As Any, _
     ByVal lSize As Long)

Declare Function lstrlenW Lib "kernel32" _
    (ByVal lpString As Long) As Long

Declare Function NetApiBufferFree Lib "netapi32" _
    (ByVal lBuffer&) As Long

Declare Function NetGetDCName Lib "netapi32" _
    (lpServer As Any, lpDomain As Any, _
     vBuffer As Any) As Long

Declare Function NetServerEnum Lib "netapi32" _
    (lpServer As Any, ByVal lLevel As Long, vBuffer As Any, _
     lPreferedMaxLen As Long, lEntriesRead As Long, lTotalEntries As Long, _
     ByVal lServerType As Long, ByVal sDomain$, vResume As Any) As Long

Public Const MyServer As String = "raider"

Sub CheckComputer()
  Dim intIDX As Integer
  Dim ServerList As ListOfServer
  Dim MyMsg As String
  ServerList = EnumServer(SRV_TYPE_ALL)
  If ServerList.Init Then
    For i = LBound(ServerList.List) To UBound(ServerList.List)
      If LCase(ServerList.List(i).ServerName) = LCase(MyServer) Then
        MyMsg = "Bilgisayar açık, işleme devam edebilirsiniz...."
        Exit For
      Else
        MyMsg = "Bilgisayar şu anda kapalı veya yanlış bilgisayar adı, daha sonra deneyin...."
      End If
    Next
    MsgBox MyMsg
  End If
End Sub
'
Public Function EnumServer(lServerType As Long) As ListOfServer
  Dim nRet As Long, x As Integer, i As Integer
  Dim lRetCode As Long
  Dim tServerInfo As SERVER_INFO_API
  Dim lServerInfo As Long
  Dim lServerInfoPtr As Long
  Dim ServerInfo As ServerInfo
  Dim lPreferedMaxLen As Long
  Dim lEntriesRead As Long
  Dim lTotalEntries As Long
  Dim sDomain As String
  Dim vResume As Variant
  Dim yServer() As Byte
  Dim SrvList As ListOfServer
  
  yServer = MakeServerName(ByVal "")
  lPreferedMaxLen = 65536
  
  nRet = NERR_MoreData
  Do While (nRet = NERR_MoreData)
    
    'Call NetServerEnum to get a list of Servers
    nRet = NetServerEnum(yServer(0), 101, lServerInfo, _
               lPreferedMaxLen, lEntriesRead, _
               lTotalEntries, lServerType, _
               sDomain, vResume)
    
    If (nRet <> NERR_Success And _
       nRet <> NERR_MoreData) Then
      SrvList.Init = False
      SrvList.LastErr = nRet
      NetError nRet
      Exit Do
    End If
    
    ' NetServerEnum Index is 1 based
    x = 1
    lServerInfoPtr = lServerInfo
    
    Do While x <= lTotalEntries
      
      CopyMem tServerInfo, ByVal lServerInfoPtr, Len(tServerInfo)
      
      ServerInfo.Comment = PointerToStringW(tServerInfo.Comment)
      ServerInfo.ServerName = PointerToStringW(tServerInfo.ServerName)
      ServerInfo.Type = tServerInfo.Type
      ServerInfo.PlatformId = tServerInfo.PlatformId
      ServerInfo.VerMajor = tServerInfo.VerMajor
      ServerInfo.VerMinor = tServerInfo.VerMinor
      
      i = i + 1
      ReDim Preserve SrvList.List(1 To i) As ServerInfo
      SrvList.List(i) = ServerInfo
      
      x = x + 1
      lServerInfoPtr = lServerInfoPtr + Len(tServerInfo)
      
    Loop
    
    lRetCode = NetApiBufferFree(lServerInfo)
    SrvList.Init = (x > 1)
    
  Loop
  
  EnumServer = SrvList
  
End Function

Public Function MakeServerName(ByVal ServerName As String)
  Dim yServer() As Byte

  If ServerName <> "" Then
    If InStr(1, ServerName, "\\") = 0 Then
      ServerName = "\\" & ServerName
    End If
  End If

  yServer = ServerName & vbNullChar
  MakeServerName = yServer

End Function

Public Function NetError(nErr As Long, Optional Ret) As String
  Dim Msg As String

  If IsMissing(Ret) Then Ret = False

  Select Case nErr
    Case 5
      Msg = "Access Denied!"
    Case 1722
      Msg = "Server not accessible!"
    Case 1326
      Msg = " Sie besitzen nicht die Berechtigungen dafür"
    Case Else
      Msg = "Error Nr. (" & nErr & ") !"
  End Select

  If Not Ret Then
    Beep
    MsgBox Msg, vbCritical, "Net Error"
  Else
    NetError = Msg
  End If

End Function
'

Public Function PointerToStringW(lpStringW As Long) As String
  Dim buffer() As Byte
  Dim nLen As Long

  If lpStringW Then
    nLen = lstrlenW(lpStringW) * 2
    If nLen Then
      ReDim buffer(0 To (nLen - 1)) As Byte
      CopyMem buffer(0), ByVal lpStringW, nLen
      PointerToStringW = buffer
    End If
  End If
End Function


@benbendedeilem
Cevapla

accessman

Aktif Üye
Kullanici Avatari
Aktif Üye
2.367
31/10/2008
425
Denizli
Ofis 2003
20/09/2016,00:20
Çözüldü 
sn.kural'ın eklemiş olduğu örnekten
modül içerisine

Kod:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Public Function siteaktifmi(site As String)
  Const OpenAsASCII = 0
   Const FailIfNotExist = 0
   Const ForReading = 1
   Dim objShell, objFSO, sTempFile, fFile
  Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
   Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  sTempFile = objFSO.GetSpecialFolder(2).ShortPath & "\" & objFSO.GetTempName
  objShell.Run "%comspec% /c ping.exe -n 2 -w 500 " & site & ">" & sTempFile, 0, True
  Set fFile = objFSO.OpenTextFile(sTempFile, ForReading, FailIfNotExist, OpenAsASCII)
  Select Case InStr(fFile.ReadAll, "TTL=")
     Case 0
      siteaktifmi = False
     Case Else
      siteaktifmi = True
  End Select
  fFile.Close
   objFSO.DeleteFile (sTempFile)
  Set objFSO = Nothing
  Set objShell = Nothing
End Function


fomda butona
ağdaki bilgissayar adı ne ise burada "asm"

Kod:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Private Sub Komut0_Click()
If siteaktifmi("asm") = True Then
   Me.Metin4.Value = "Siteye Erişiminiz Vardır."
Else
Me.Metin4.Value = "Siteye Erişiminiz Yoktur."
End If

End Sub
[code]


@benbendedeilem
Cevapla

Yandemir

Only Office 2003
Kullanici Avatari
Altın Üye
M.... Y....
1.435
26/08/2009
482
Tekirdağ
Ofis 2003
16/10/2017,18:10
Çözüldü 
üst örnekteki kodu yeni modül içine yapıştırın

Visual Basic Code
Public Const MyServer As String = "ServerAdi"

modülde bu satırda Server Adınızı gerekli yere yazın.

Form içinde CheckComputer ile kontrol yapın.


Murat YANDEMİR ( PyramiD YAZILIM Uluslar Arası Nakliye Programları )
Bilgisayar Programcısı (1989'dan beri)

+rep Yollar biter Access bitmez. +rep
Cevapla

accessman

Aktif Üye
Kullanici Avatari
Aktif Üye
2.367
31/10/2008
425
Denizli
Ofis 2003
20/09/2016,00:20
Çözüldü 
Tesekkurler


@benbendedeilem
Cevapla


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Tarih Son Yorum
Çözüldü Access Lock File Dosyası Kimde Açık burhanb 9 738 20/06/2017, 08:30 burhanb
Çözüldü Linkteki Resmi Bilgisayar kayıt Etmek Makrovba 4 950 19/04/2016, 17:22 ozanakkaya
Çözüldü Bilgisayar adını metin kutusuna yazdırmak misilak 3 683 13/01/2016, 18:04 atoz112
Çözüldü Dosya açık mı kontrolü neyzen006 3 762 06/08/2015, 21:56 mehmetdemiral
Çözüldü bilgisayar toplama programı kaldem 30 8.254 08/05/2015, 18:55 pspasc

Türkçe Çeviri: MCTR, Yazılım: MyBB, © 2002-2017 MyBB Group.
Forum use Krzysztof "Supryk" Supryczynski addons.